Get Adobe Flash player

DYREKTORZY SZKOŁY

III L.O. od 1945r  do1965r - Dyr. Antoni Zięba

Sz.P.-56 od 1965r do 1970r - Dyr. Danuta  Majkowska

Sz.P.-56  od 1970r do 1978r - Dyr. Eugenia Leszczyńska

Sz.P.-56 od 1978r do 1985r - Dyr. Walenty Zawierta

Sz.P.-56 od 1985r do 1990r -Dyr. Irena Bulak

Sz.P.-56  od 1991r do 1999 -Dyr. Cecylia Przewies-Mazurek

G-15 od 1999 - Dyr. Cecylia-Przewies-Mazurek

Dzieje szkoły:

  • Budynek naszej szkoły został wzniesiony w 1892 roku, na potrzeby Gimnazjum, któremu nadano imię Fryderyka. Budowę nadzorowali berlińscy architekci. Jak inne w tym czasie, tak i nasze gimnazjum wzniesiono z czerwonej cegły, dbając o wygodę uczniów - miało one przestronne, dobrze oświetlone sale lekcyjne, dużą osobno stojącą sale gimnastyczną, przestronną aulę i szeroką reprezentacyjną klatkę schodową.

  • W czasie II wojny światowej, budynek krótko pełnił role szpitala polowego.

  • W roku 1946 rozpoczęła tu naukę młodzież polska, mieściło się tutaj III Liceum Ogólnokształcące imienia Adama Mickiewicza we Wrocławiu. Wykładali w nim po większej części przedwojenni profesorowie z dwóch największych ośrodków kulturalnych wschodniej Polski, nauczyciele wileńscy i lwowscy. Przez 20 lat dyrektorem III LO był Antoni Zięba. Szkoła reprezentowała solidny poziom nauki i stawiała wysokie wymagania etyczne swoim wychowankom.

  •  W roku 1965 Liceum przeniesiono na ulicę Składową, a budynek oddano do remontu.  III Liceum imienia A. Mickiewicza nigdy nie powróciło do gmachu przy ulicy Jedności Narodowej, ale w 50 rocznice jego powstania, wdzięczni wychowankowie umieścili tu płytę pamiątkową poświęconą dyrektorowi Antoniemu Ziębie.

  • Po remoncie budynku w roku 1965 umieszczono tutaj Szkołę Podstawową nr 56.

  • W roku 1999 nastąpił powrót do początków. Rozpoczęło działanie Gimnazjum nr 15 we Wrocławiu.