Get Adobe Flash player

 Gimnazjum nr 15 przez wiele lat nie posiadało swego patrona.

Kiedy rozpoczęliśmy starania o nadanie szkole imienia, wśród wielu propozycji pojawił się Lwów. Miasto, którego ślady widoczne są we Wrocławiu w wielu miejscach.

To pomnik Aleksandra Fredry, napoleońskiego oficera i słynnego komediopisarza polskiego, przywieziony ze Lwowa, zbiory Biblioteki Imienia Ossolińskich, słynny obraz Panoramy Racławickiej i pomnik przed gmachem Politechniki Wrocławskiej, będący hołdem złożonym przez profesorów, którzy ocaleli z pogromu wojennego, tym, którzy zginęli na Wgórzach Wuleckich we Lwowie.

         Im dokładniej przyglądaliśmy się tym pamiątkom, tym więcej odkrywaliśmy śladów kultury lwowskiej we Wrocławiu. Zaprowadziły nas one do wszystkich uczelni wrocławskich, które po II wojnie światowej powstawały z gruzów i zniszczeń wojennych. To dzięki determinacji i zaradności,  w największej mierze Polskich Profesorów przybyłych tu ze Lwowa, połączone Uniwersytet i Politechnika Wrocławska od razu mogły rozpocząć edukację pierwszych studentów polskich.
Uczniowie nasi odnaleźli nazwiska największych uczonych lwowskich w nazwach ulic wrocławskich, na cmentarzach, tablicach pamiątkowych.

         Okazało się, że Wrocław pełen jest ludzi, którzy swój ród wiodą ze Lwowa. Potomkowie profesorów lwowskich są wśród nas, rozmawiali z naszymi gimnazjalistami w czasie spotkań pozalekcyjnych. Wszystkim jesteśmy wdzięczni, bo wizyty te przekonały nas, że dobrze wybraliśmy imię dla naszej szkoły.

Wybraliśmy dla naszej szkoły imię Profesorów Lwowskich, aby nigdy o nich nie zapomniano, aby stanowili wzór dla naszej młodzieży, ponieważ byli wielkimi uczonymi polskimi, ofiarowali swą wiedzę ojczyźnie i stworzyli etos badacza i naukowca.

             Każdy nowy rocznik gimnazjalistów będzie zgłębiał ich dzieje, poznawał ich osiągnięcia naukowe i dążył do większej więzi z miastem Lwów.

bartel     cieszynski       romanlongschaps         kasper-weigel  omnicki antoni

      Kazimierz Bartel            Antoni Cieszyński        R. Lonchamps de Berrier       Kasper Weigl        Antoni Łomnicki

 
 tadeusz bigo   stefan inglot   stanisaw topa  stanisaw kulczyski    kamil stefko

     Tadeusz Bigo              Stefan Inglot           Stanisław Tołpa        Stanisław Kulczyński     Kamil Stefko

   teofil modelski       edward sucharda    henryk teisseyre hugon steinhaus

       Teofil Modelski          Edward Sucharda               Henryk Teisseyre                    Hugon Steinhaus

   jeowska trzebiatowska

  Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska

 

Zdjęcia umieszcone na stronie pochodzą ze zbiorów Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, Archiwum Politechniki Wrocławskiej oraz Archiwum Uniwerstytu Przyrodniczego we Wrocławiu.